TEC++US

Technology from everyone to everyone and each one of us - TEC++US
Proj. Number: 2018-1-PT01-KA201-047292

Проектът "Технология от всеки за всеки един от нас" (“Technology from everyone to everyone and each one of us”) има основна цел има основната цел да разработи инструменти, вдъхновени от философията на универсалния принцип за преодоляване на междукултурните бариери на комуникацията.

Проектът съдържа насоки, които позволяват на всеки да използва, актуализира и споделя приложението. За завършване на проекта и за постигане на тази цел ще има непрекъснато обучение / информация за партньорите по проекта.


Голямото предизвикателство ще бъде създаването на нов пиктограмен език и приложение чрез използване на проста безплатна апликация, която позволява на всеки да общува и да предава основна информация, когато хората не знаят езика на другите или имат трудности в комуникацията.
Цели:
- Подобряване на преподаването и изучаването на езици и насърчаване на широкото езиково многообразие в ЕС и чувствителността към различните култури;
- Насърчаване на подобряването на качеството, иновациите, високите постижения и интернационализацията в образователните институции, а именно чрез насърчаване на транснационалното сътрудничество между институциите за образование и обучение и други части с интерес към нея;
- Разработване на проекти за оптимизиране на използването на компютри и медии като механизми, които позволяват междукултурната мобилност и споделяне.
- Насърчаване на технологичното включване като фасилитатор.
- Насърчаване на разработени проекти, които използват технологични ресурси.
- Открийте най-необходимите думи / изрази за децата през първата седмица в чужда държава.
- Създаване на европейски език за комуникация по пиктограма (EPCL).
- Създаване на приложението EPCL Преводач.

 

Повече за проекта можете да намерите на неговия интернет сайт: https://www.tec4everyone2us.eu/