YouABLE

YouABLE logo

Проектът „mYOUth Leaders for SustainABLE Development [YouABLE]“ се основава на резултатите, мрежата и опита, натрупан основно от проекта „Youth Marketing Policy Policy for Sustainable Development [YouMUST]“, който е избран като „История на успеха“ и „Добра практика“ ” от група експерти от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия.
Основната цел е да се генерират и разпространяват знания относно устойчивостта и социалната отговорност, предоставяйки на младежите дигитален маркетинг с нестопанска цел и инструменти за социални медии.

Повече за проекта можете да прочетете на сайта му: https://youable.eu/ или в Facebook: https://www.facebook.com/groups/427266265088459