БАР предоставя помощ и съдействие на публични и частни организации, образователни институции и други неправителствени организации (НПО)в сферата на професионалното обучение, ученето през целия живот, трансфера на технологии и др., свързани с програми и инициативи на национално и европейско ниво. 

Използвайте падащото меню, за да изберете проект по година.