FLORA

„Florà: жени занимаващи се с ръчна изработка в цяла Европа“ (2017-1-IT02-KA204-036766) е 24-месечен проект за стратегическо партньорство по програма Erasmus+ KA2.
Проектът е съсредоточен върху ОБМЕН НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Консорциумът е съвкупност от подходящи и допълващи се пет институции с необходимия профил, опит и експертиза за изпълнение на всички аспекти на проекта, идващи от различни области на образованието и обучения, включително новодошлите. Партньорските организации са от Полша, Италия, Испания, Чехия и България. Координатор е организацията Creativi108 от Италия.
Проектът е предназначен за споделяне на опит и най-добри практики в образованието за възрастни, както и за споделяне и създаване на иновативни методи, полезни инструменти за жени занимаващи се с ръчна изработка чрез курсове за обучение, базирани на европейско сътрудничество.
Проектът е отговорът на местните нужди на всички партньори, идващи от регионите с висока безработица на жените, а участниците търсят алтернативен начин за самостоятелна заетост, за да работят в творческия сектор и микро-предприятия.
Общата цел на проекта е да развие партньорства между образователни организации, съсредоточени върху потенциалната област на растеж, като ръчна изработка.
Конкретните цели на проекта са:

1. Споделяне на добри практики за самостоятелна работа чрез обучение чрез софтуер с отворен код.
2. Поддържайте мрежа от европейски работници занимаващи се с ръчна изработка.
3. Поддържане на обмена на компетенции.

Въздействието на проекта върху участниците, които придобиха нови компетенции и вече са в състояние да се конкурират на пазара на труда с професионалисти. Партньорските организации създадоха силно партньорство и продължават сътрудничеството. Потенциалните дългосрочни ползи ще се разглеждат, като
подобряване на качеството на образованието и обучението в партньорските организации. Това ще се очертае като подобряване на ситуацията на пазара на труда на жените, когато учат, споделят собствен опит и ново-придобитите умения с бъдещите обучаващи се на професионално ниво и започват да работят като ръчни производители.

За повече информация сайтът на проектът е: https://www.handmade-flora.com/