Екип

Екипът на сдружението включва високо квалифицирани експерти в областта на социалните и точните науки. Тяхната квалификация е резултат от академична подготовка и практически опит в съответните области, тяхното участие в национални проекти и програми на Европейския съюз, постоянни контакти с частния бизнес, малките и средни предприятия, университети, местни власти и други институции и не на последно място от техния иновативен и гъвкав подход към конкретните проблеми.