ИКТ в училищата - брой 01, година 3, януари 2013
ИКТ в училищата - брой 01, година 3, януари 2013

Брой 01, година 03, януари 2013г.

ИКТ в училищата - брой 02, година 3, Юни 2013
ИКТ в училищата - брой 02, година 3, Юни 2013

Брой 02, година 03, юни 2013г.

ИКТ за регионално развитие и образование бр.3 година 3
ИКТ за регионално развитие и образование бр.3 година 3

Октомври 2013