ИКТ в училищата - електронно списание година 1 и 2

ИКТ в училищата - брой 11-12 ноември-декември 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 11-12 ноември-декември 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 11-12 ноеври-декември 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 6-7 юни-юли 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 6-7 юни-юли 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 6-7 юни-юли 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 4-5 април-май 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 4-5 април-май 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 4-5 април-май 2012 година 2

ИКТ в училищата - брой 2-3 февруари-март 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 2-3 февруари-март 2012 година 2

Брой 2-3 февруари/март 2012г.

ИКТ в училищата - брой 1 януари 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 1 януари 2012 година 2

Брой 1 година 2012

ИКТ в училищата - брой 7 ноември 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 7 ноември 2011 година 1

Брой 7 ноември 2011г. година 01

ИКТ в училищата - брой 6 октомври 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 6 октомври 2011 година 1

Брой 6 октомври 2011г.

ИКТ в училищата - брой 4-5 август-септември 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 4-5 август-септември 2011 година 1

Брой 4 и 5 август - септември 2011г. 

ИКТ в училищата - брой 2-3 юни-юли 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 2-3 юни-юли 2011 година 1

Брой 2 и 3 2011г. 

ИКТ в училищата - брой 01 май 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 01 май 2011 година 1

брой 01 май 2011 година 01