Партньори по проекта DIAMEE

Екипът на проекта се състои от партньори от 6 държави: Испания, Финландия, Литва, България, Словения и Ирландия:

PROFAT, Литва

Дейностите на PROFAT включват: приготовление на специални инструменти, разработени въз основа на програми, които интегрират по-активни формални и неформални обучителни методи за по-добро разбиране на бизнеса и икономиката; изграждането на международна мрежа от организации и сдружения, работещи в сферата на предприемачеството; провеждане на обучения, семинари, работни срещи и конференции за развитие на предприемаческите умения на младите хора. PROFAT оказва положително въздействие върху на живота чрез качествен бизнес и финансови програми, предоставящи на младите хора възможности за успех.

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, Испания

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos е организация с нестопанска цел, създадена през 1994 г. от следните партньори: Агенцията за икономическо развитие на Кастилия и Леон, Градският съвет на Бургос, правителството на провинция Бургос, Caja de Burgos и Caja del Círculo Católico de Burgos (спестовни банки), Технологичният институт на Кастилия и Леон, Федерация на асоциациите на мениджърите в Бургос и Асоциацията на младите мениджъри в Бургос.

CEEI Burgos е член на Мрежа от Европейски центрове за бизнес и иновации (ЕЦБИ), като тя също така работи и в рамките на ESINET (Инкубационната програма за бизнес на Европейската космическа агенция).

HAMK University of Applies Sciences, Финландия

Университета за приложни науки HAMK предоставя мултидисциплинарно висше образование, като в него се обучават над 7000 студенти от всички краища на света. Ние предлагаме широко спектърно, висококачествено образование и научноизследователска и развойна дейност. Понастоящем предлагаме 29 бакалавърски програми (шест от които се провеждат на английски език) и седем магистърски програми (една от които се провежда на английски), както и имаме над 100 партньорски институции в световен мащаб.

Solski center Ptuj, Словения

SC Ptuj е училище с дългогодишна традиция, тъй като училището по икономика е Ptuj съществува вече в продължение на 50 години. Въпреки че имаме много постижения до момента, всяка година ние се опитваме да напреднем още повече. Ние сме наясно с това колко важни са познанията и добрата подготовка на учениците за тяхното обучение и заетост.

Ние сме изправени пред предизвикателството как да образоваме младите хора, така че те да бъдат способни да се адаптират към нуждите на бързо променящата се среда; да бъдат компетентни в своята професия и конкурентоспособни на европейския пазар на труда.

Cavan Institute, Ирландия

Каванският институт е обществен доставчик на над 70 акредитирани курсове на национално и международно ниво, финансирано по Цел 1 на Европейския съюз за регионите с изоставащо развитие, които са преминали през важни политически и икономически промени и ръст на безработицата. Основан преди 28 години, института приема 1400 студенти редовно и 500 задочни, обслужвани от 100 служители; той е един от най-големите доставчици на специализирано образование в Ирландия.

Българска агенция за развитие, България

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.