Партньори

logo

Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid

 \"Асоциация на бизнес услуги и други дейности на Мадрид\", ADESEMA, е основана през 2001 г., с цел да включи участието на тези организации и дружества, чиито основни дейности са предоставянето на услуги на фирми. Обхвата на дейност на асоциацията е Мадрид. ADESEMA работи с групи, организации и компании, които са специализирани в някои от следните дейности на бизнес услугите: правни дейности, счетоводни дейности, консултации и професионални съвети, професионални бюра и технически проучвания, управление на имоти и други бизнес и професионални дейности. Adesema е част от CEIM, Конфедерацията на Мадрид - CEOE, и участва активно в няколко от техните работни групи и комитети, както и в Националното сдружение на бизнес услугите на компании и други дейности - ANESE. ADESEMA предлага също пространни програми за обучение, финансирани от ESF и от Регионалната служба по заетостта, фокусирани върху интеграцията на безработните в трудовия пазар.

Интернет страница: www.adsema.org

 

 

AEDIPE

Аsociacion Еspañola de Direccion y Desarrollo de Personas

AEDIPE е частна, неправителствена организация, създадена през 1965 г.. Тя обединява специалисти, ангажирани в ролята на лидерство и развитие на хората, в публични и/или частни организации, заинтересовани от управлението на човешките ресурси. AEDIPE има широка мрежа от национални и международни организации, специализирани в управление на човешките ресурси като WFPM (Световната федерация на асоциациите за управление на персонала), ЕАРМ (Европейската асоциация за управление на персонала) и други съответни органи на ЕС и на международно ниво. AEDIPE принадлежи към ETDF (Европейската фондация за обучение и развитие), която съставлява 12 национални асоциации на човешките ресурси и обучения в Европа. Дейността на AEDIPE се фокусира върху провеждането на семинари и конференции по актуални въпроси, на курсове за напреднали в обучението по управление на човешките ресурси, подбор, обучение и развитие, консултиране и участие на външни събития.

Интеренет страница: www.aedipecentro.org

Berufsförderungswerk Nürnberg gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

BFW Nürnberg има повече от 30 години опит в областта на професионалната рехабилитация. В центъра и в 19 клона в цяла северна Бавария в момента повече от 2000 студенти получават професионална квалификация за трайно интегриране на пазара на труда. Целта е организацията да помага на хора със специални образователни нужди. В последните години организацията е резширила целевата си група и сега тя включва хора с афазия, нарушения на слуха и т.н. В европейските проекти, BFW е разработила концепции и продукти, които да предложи в областта на професионалното образование. За да постигне целите си BFW разчита на най-новите разработки в областта на комуникационните и медийните технологии.

Интеренет страница:  www.bfw-nuernberg.de

 

 

Institut pour le Développement et la Formation

Създаден през 1985 г., IDFormation е сдружение, което управлява център за обучение, организиран около различни теми: ориентиране, оценка, интеграция, борба срещу неграмотността. Поради сложността дейностите, IDFormation сформира мултидисциплинарен екип, както и локална мрежа за бизнес с широка гама от дейности и сектори. Центърът за интеграция развива своя опит: оценка на уменията (търсещи работа лица, служители); меки и професионална оценка на уменията, свързани с различни позиции за работа; сертифициране на придобития опит. Сътрудничеството с Министерството на заетостта и социалната солидарност на Квебек доведе до прехвърляне на методологии и инструменти (акредитация на метода на оценка на уменията за включване на пазара на труда).

 Интеренет сраница: www.idf-corse.eu

BDA

Българска агенция за развитие

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница: www.bg-da.eu 

 

ISQ

InstitutodeSoldaduraeQualidade 

ISQ е частна и независима институция, основана през 1965 г. Основна дейнсот е ръководството на операции в ЕС, Африка, Северна и Южна Америка и Китай, които предлагат своя опит в областта на обучението, сертификати, инженерни проучвания, одит и консултантски услуги за качество, научни изследвания и развитие. ISQ има 986 работници. Организацията има богат опит във всички области на обучение, като по този начин се превръща в една от основните национални организации в областта на електронното обучение и управление на знанието.

Интеренет страница: http://www.isq.pt/

 

 

European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

 E.N.T.E.R. е основана да подпомага на четири основни дейности:

  •  Да подкрепя стратегиите на ЕС чрез разпространение и използване на резултатите от проекта.
  • Финансиране на европейски програми в полза на всички европейски граждани.
  • Предлагане на възможността на координатори на проекти към ЕС да разпространяват информация за своите проекти и резултатите от тях на една по-широка общност от заинтересовани организации и органи.
  • Даване на  възможност на заинтересованите организации да намерят партньори по проекти на ЕС и консорциуми за обмен на знания и разработване на иновативни идеи.

Интеренет сраница: www.enter-network.eu