GETIR

Partners

Партньори

\"images/stories/topweb_en.gif\"

DOCUMENTA е испанска организация с нестопанска цел, работеща в областта на \"приложните социални изследвания\", чиято основна задача е въвеждането на модел на устойчиво местно развитие в т.н. „интелигентни територии”. През последните години, DOCUMENTA утвърди своя опитен интердисциплинарен професионален екип и разработи методологията, който съчетава разсъждения и дейности около четири различни работни линии:

• Анализ на територията и стратегическо планиране.

• Услуги за предприемачи в сферата на обучението, заетостта и консултирането.

• Европейски програми за проектиране и управление.

• Активно участие в проекти за сътрудничество за развитие.

Официална интернет страница: http://documenta.es/

 

\"images/stories/fu.png\"

Folkuniversitetet, Упсала, Швеция, е образователно сдружение, което предлага широка гама от образователни програми за възрастни. Педагогическият подход се основава на идеята за придобиване на знания, които да са с непосредствена практическа приложимост за обучаващите се. Голяма част от предлаганите от Folkuniversitetet обучения са предназначени за хора, които се нуждаят от нови знания и умения, които да използват в професионален контекст или на пазара на труда.

Официална интернет страница: http://www.folkuniversitetet.se/

 

\"images/stories/ro_en.gif\"

Румънски институт за образование на възрастни (IREA), създаден като институция с нестопанска цел, е педагогически институт за изследвания в областта на обучението и допълнителната квалификация на възрастни. Чрез своята дейност IREA се стреми да предостави научна и методическа основа за образователни институции и центрове за възрастни в Румъния, като по този начин се осъществи връзка между академичните и практически насочените среди, които работят в тази сфера. Мисията на Румънския институт за образование на възрастни е да подпомага техните проучванията и дейности както на национално, така и на европейско ниво.

Официална интернет страница: http://www.irea.ro/ro/

 

\"images/stories/dimitra.png\"

Институт за Обучение и Развитие Димитра ITD, от 1989 г. е сертифициран институт за професионално образование и обучение с богат опит и уникални компетенции, както в разработването на методология, така и в намирането на практически решения, които да отговарят на специфичните нужди за професионално развитие. Димитра ITD работи за популяризирането на културното, образователното, научното и икономическо развитие чрез употребата на иновативни управленски инструменти и методологии. Институтът се занимава с растежа и развитието на общностите и средата, с които си сътрудничат; с насърчаване на териториалното развитие; с модели на устойчиво развитие и управление на устойчивостта, чрез активното участие на хора, гражданското общество и институциите, които насърчават обогатяване чрез многообразие.

Официална интернет страница: http://www.dimitra.gr