Европейска къща на предприемачите

„Европейска къща на предприемачите” (Euroent) е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на секторната програма „Леонардо да Винчи”, част от Програмата за учене през целия живот.
Целта на проекта е да разработи продукт, наречен „Европейска къща на предприемачите”, с помощта на който да бъдат идентифицирани, обучени и подкрепени младите предприемачи. Ще бъдат представени и ефективни методи за изграждане на мрежи с фокус върху международния бизнес. Крайният продукт „Европейска къща на предприемачите” ще включва насоки за прагматичното и практически ориентираното учене, симулации, ролеви игри и обучителни проекти, дефинирани от предприятията. В крайния продукт ще бъдат включени насоки за изграждане на бизнес ориентирани бази данни и професионални съвети за начините за управление на предприятие, които да помогнат на обучаемите да развият собствените си идеи или да създадат успешни обединения с други предприемачи, които да им осигурят възможно най-добрата начална позиция.  
“Европейска къща на предприемачите” ще предложи също серия от ръководства, базирани на добрите практики в участващите страни. Ръководствата ще бъдат базирани на анализи, имащи за задача а определят от какъв тип подкрепа имат нужда собствениците на компании в съответните държави. Продуктът „Европейска къща на предприемачите” ще бъде на разположение на всички образователни институции, които са избрали да приложат новия метод. Нивото на финалния продукт ще бъде базирано на изискванията на Европейската квалификационна рамка. В рамките на партньорството ще бъде изследван подходът на всяка страна към младежите с бизнес идеи и ще бъде съставена европейска концепция, която ще се фокусира не само върху търговията на национално, но и на европейско ниво. 
„Европейска къща на предприемачите” ще използва съчетание между конвенционални, добре изпитани и иновативни методи, които ще бъдат тествани в рамките на пилотна група във всяка страна. 
Роля на Българска агенция за развитие: 
Като партньор по проекта Българска агенция за развитие ще вземе активно участие в идентифицирането на добрите практики като вземе под внимание спецификата нуждите, традициите и отношението към предприемачеството в страната. Организацията също ще осъществи пилотно тестване на проектните резултати в рамките на предварително определените целеви групи. 
Интернет страница на проекта: http://www.euroent.eu/