Архивирани новини

GETIR

GETIR


\"Европейски управител на интелигентни и отговорни територии\"

Главната цел на проекта GETIR е да допринесе и да даде отговор на настоящото нарастващо търсене в европейския пазар на труда в областта на местното развитие, където в последните 15 години се прилагат едни и същи методи на обучение и умения. DOCUMENTA заедно с партньорите по проекта Folkuniversitetet в Упсала, Швеция, Българска Агенция за развитие, Румънски институт за образование на възрастни (IREA) и Института за обучение и развитие Димитра отчетоха необходимостта от предефиниране на съществуващия професионален профил на хиляди настоящи и бъдещи местни агенти за развитие и по тази причина насочиха своите усилия в създаване нов професионален профил и програма за обучение на равнище ЕС, наречен \"Европейски управител на интелигентни и отговорни територии\" (GETIR). Тази нова концепция за Интелигентни и отговорни територии (ТИР), разработена от DOCUMENTA и нейните партньори, се основава на комбинация от два модела- за Социално отговорна територия (СОТ) и Интелигентна територия (ИТ).

Основната цел на проекта GETIR е да създаде и развие нов професионален профил и учебна програма, въз основа на модела ТИР, в последствие да се създаде онлайн метод за обучение за Европейски управители на интелигентни и отговорни територии (GETIR) на различни езици (английски, испански, шведски, румънски и български) и накрая да се постави началото на една социална общност GETIR, което ще помогне да се оцени и подобри, ако е необходимо, изпълнението на проекта.