ИКТ в училищата - електронно списание година 1 и 2

ИКТ в училищата - брой 11-12 ноември-декември 2012 година 2 ИКТ в училищата - брой 6-7 юни-юли 2012 година 2 ИКТ в училищата - брой 4-5 април-май 2012 година 2
ИКТ в училищата - брой 2-3 февруари-март 2012 година 2 ИКТ в училищата - брой 1 януари 2012 година 2 ИКТ в училищата - брой 7 ноември 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 6 октомври 2011 година 1 ИКТ в училищата - брой 4-5 август-септември 2011 година 1 ИКТ в училищата - брой 2-3 юни-юли 2011 година 1
ИКТ в училищата - брой 01 май 2011 година 1