2014

ИКТ за регионално развитие и образование бр.01, година 4
ИКТ за регионално развитие и образование бр.01, година 4

Брой 01, година 4, януари 2014г.

ИКТ за регионално развитие и образование бр.02, година 4
ИКТ за регионално развитие и образование бр.02, година 4

Брой 02, година 4, ноември 2014г.