Конслутации по правни въпроси в следните сфери:

Правни услуги
  • трудово законодателство;
  • законодателство за юридическите лица с нестопанска цел;
  • данъчно законодателство;
  • търговско законодателство;
  • договори - трудови и граждански.