Understanding Europe

Проект “ Запознаване с Европа ”

 

Проектът " Запознаване с Европа " (UnderstandingEurope) е двугодишен проект (2016-2018), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс. Партниращите страни са Австрия, Германия, Румъния, Белгия и Полша. Консорциумът на партньорството се състои от осем организации – Българска агенция за развитие (България), DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH (Австрия),  UNIVERSITAET KLAGENFURT (Австрия), EU WAREHOUSE (Белгия), HamburgerVolkshochschule (Германия), SprachendienstKonstanz (Германия), ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS (Румъния) и InstytutTolerancji (Полша).

Проектът има за цел да съдейства за ограничаване на информационните дефицити като се задвижат образователни процеси и в допълнение се изучава местния език чрез нов модул на обучение, състоящ се от две части. Първата част на модула е: „Запознаване с Европа - Ръководство за европейско гражданство ", а втората част е  „Запознаване с Германия / Австрия / Полша / Румъния / България / Белгия - Ръководство за немско / австрийско / българско / полско / румънско/ белгийско гражданство ".

Целите на проекта са да се придобият познания за Европа като принос към успешна интеграция на бежанците в европейските общества, модул за обучение относно Европа като част от процеса на изучаване на езика на приемащата държава и успешната интеграция и приемане на имигрантите и бежанците в европейските общества. Чрез разработването на модула ще бъдат укрепени и обогатени съществуващите мрежи на местно ниво за интеграция на мигранти и бежанци.

Повече за проекта можете да намерите на неговата интернет страница: understandingeurope.eu