RUSDELA

Проект „Устойчиво развитие на селските райони за актьори на местно ниво” - "RUSDELA"

 

Проектът „Обучение за устойчиво развитие на селските райони, насочени към  регионалните институции" (2016-2018), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм  Плюс. Партньорството се състои от седем организации - Butterfly Development (Унгария) , Българска агенция за развитие( България) , MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA (Гърция), Man comunitat dela Ribera Alta (Испания), Mas Franch S.C.C.L. ( Испания), SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO S.A. (Португалия), CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (Италия).

Налична е широко достъпна информация за устойчивото развитие, но това са или обща информация за широката общественост или специализирани учебни планове за формално образование от ниво детска градина до ниво университет.  Не съществува курс за неформално обучение, който е специално предназначен за вземащите решения, работещи в тяхната общност, което се състои от специализирани знания, не съществува.

Целта на RUSDELA е да предостави интердисциплинарни знания за устойчивото развитие на селските региони чрез хората, вземащите решения, ключовите фигури и гражданското общество. Информацията за устойчивостта е налична и в момента, но е фрагментирана, а академичният тип знания трябва да се трансформира, за да отговори на практическите предизвикателства, пред които е изправена целевата група в ежедневната си работа. Другата цел е да се подобри благосъстоянието на селските региони чрез разширяване на знанията на техните ръководители.

Проектът трябва да се осъществява в международен мащаб, тъй като южните и източните части на Европа имат сходни характеристики и срещат подобни проблеми, когато става въпрос за устойчиво развитие на селските райони: например селскостопански традиции; географско изключване от икономически модерни центрове; натрупани недостатъци от различни исторически и икономически причини; бедност и безработица.

Чрез осигуряване както на теоретични, така и на практически знания за устойчиво развитие директно в работната сфера на селските региони, местните общини ще разширят използването на местно ниво на практики за устойчиво развитие. Проектът RUSDELA е разработен, за да отговори на тези потребности за преминаване от идеята за "неограничен растеж" към тип "развитие", който обръща внимание и на обществени, екологични и икономически въпроси.

Повече за проекта можете да намерите на неговата интернет страница: http://www.rusdelaproject.eu/