Let’s overcome disabilities together against disasters

Проект "Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия"

 

Проектът „Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” е двугодишен проект (2016-2018), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм  Плюс. Страните партньори са България , Турция , Чехия и Полша. Партньорството се състои от седем организации – Eskisehir Provincial Directorate of Disaster and Emergency (Турция) , Anadolu University (Турция) , University of Social Sciences (Полша) ,  Turkish Red Crescent Association Eskişehir Branch (Турция) , Handy Club Ostrava (Чехия) и Българска агенция за развитие (Бълграия).

Това е проект за образование и осведоменост, който е има за цел да помогне на хората с увреждания в рискови ситуации при бедствия и аварии, като се разработи достъпен приложим модул за обучение за хора с увреждания, укрепване на мобилността на хората с увреждания в случай на бедствие и укрепване на капацитета на обслужващия персонал.

Основната цел на проекта е разработването на достъпен обучителен модул за бедствия, предназначен за хора с увреждания, който предполага, че хората с увреждания са интегрирани в системата за управление на бедствия и аварии, и допринася за реализирането на собствената сила в случай на бедствие, повишава обществената осведоменост, за да се подпомогнат хората с увреждания в рискови ситуации по време бедствия.

Проектът е от значение за попълването на липсата по отношение на инвалидността при бедствия и аварий, като осигурява на хората с увреждания положителна дискриминация в процеса на достъп до възможности и дава насоки на обществото и организациите на местно, национално и международно равнище.

Резултати от проекта са 1/ Модул за дистанционна форма на обучение, 2/ Модул за практическа симулация и 3/ Наръчник:

  • Модул за дистанционна форма на обучение - той включва въпроси, свързани с обучението за информираност при бедствия, защитни и превантивни дейности, правилните форми на поведение при бедствия и аварии за хора с увреждания. Модулът ще бъде достъпен за хората с увреждания по всяко време чрез електронна платформа.
  • Модул за практическа симулация - отнася се за ученето чрез практикуване в ежедневието. Ще бъдат подготвени сценарии за бедствия и аварии, а хората с увреждания ще симулират и практикуват сценария за справяне с хипотетичната ситуация, за да усвоят правилни форми на поведение при бедствия и аварии.
  • Наръчник -в него ще бъдат представени целите на проекта, процеса на подготовка на проекта, както и постигнатите резултати.
Това е проект ERASMUS + KA2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни ,координиран от Eskisehir Provincial Directorate of Disaster and Emergency, Турция. Проектът стартира през 2016г. и приключва през 2018г.