ED2VET

Проект KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 

"Участие на работодателите в планирането и развитието на професионалнито образование" е двугодишен проект (2016-2018), финансиран от Европейската комисия като част от програмата "Еразъм +". Партньори на проекта са от три страни като Великобритания, България и Гърция. Проектът се ръководи от организации - ECCTIS LIMITED (Великобритания), Pisces Learning Innovations Ltd. (Великобритания), Българска агенция за развитие (България) и DIMITRA EKPAIDEUTIKI SYMVOULETIKI AE (Гърция).

 

Резултатите от проекта са:

1. Портфолио с добри практики - документът ще обхваща добри практики за ангажиране на работодателите в разработването и проектирането на програми за професионално обучение, предназначени да посрещнат нуждите на работодателите и сектора. Портфолиото ще включва поне 4 примера от всяка страна партньор и поне един пример от най-малко 8 други държави - членки на ЕС. Портфолиото ще представлява интерактивен инструмент за търсене, свързан с уебсайта на проекта, както и ще бъде отпечатан.
2. Екипът ще изготви Доклад за участието на работодателите в проектирането и развитието на ПОО, отчитайки влиянието на националността, естеството на всеки сектор, тип и размер на фирмата. Ще бъдат идентифицирани, анализирани и представени всички проблеми, както и ползите и успехите. Ще бъдат проучени и връзките между политиките, системите и практическите примери, за да се информира бъдещата политика в тази област.


Повече за проекта можете да намерите на неговата интернет страница: http://www.ed2vet.eu/