C.O.M.P.A.S.S.

                                                    

Компетенции за агенции, занимаващи се с устойчиво преобразуване на сгради ( COMPASS) e двугодишен проект (2015-2017), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс.

Основната цел на проекта е да изгради и предостави обучение, насочено към създаването и разпознаването на нов професионален профил/ програма в отговор на нуждите на Европейския пазар на труда: Консултант по устойчиво конвертиране, професионалист, който може да работи на глобално и местно ниво и да разбира и предоставя планове за социална устойчивост.

Цели:

- Предоставяне на образование в сферата на зеленото предприемачество за насърчаване на активно гражданство, заетост и създаване на нови професионални програми
- Подкрепа на обучението през целия живот и кариерно израстване за хора
- Снабдяване на партньорите с инструменти за подобряване и обновяване на програмите им за обучение
- Подкрепа на отворените образователни ресурси за обучение през целия живот
- Основаване на партньорства на национално и европейско ниво, които се занимават с устойчивото преобразуване на публични пространства;
- Уведомяване за възможностите за заетост в сферата на екологията

Роля на Българска агенция за развитие:
Ръководител на Анализ на средата, отговорник на проучването за Създаване на бизнес и набиране на средства.


Сайт на проекта: http://projectcompass.jimdo.com/

Партньори:

DRUSTVO ZA OBLIKOVANJE ODRZIVOG RAZVOJA (DOOR), Хърватия, Координатор на проекта

Мисията на DOOR е насърчаването на принципите на устойчивото развитие във всички сегменти на обществото, на местно, регионално и национално ниво, най-вече в областта на енергетиката.

Интернет сайт: www.door.hr

A Sud - Ecologia e Cooperazione ONLUS, Италия

A Sud е независимо италианско сдружение основано през 2003 г., посветено на сътрудничеството между северните и южните страни; на околната среда и интеркултурно образование; изследвания по въпроси от конфликти на околната среда: екологичното преобразуване на производствените сектори на енергетиката и; насърчаване на национални и международни кампании за околната среда и социалната справедливост; разработване на съвместни и устойчиви проекти с европейски мрежи от учени и организации на гражданското общество; комуникация и публикации в областта на демокрацията на участието, общности и екологична икономика.

Интернет сайт: www.asud.net

Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento, Италия

Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento (Център изследвания обучение и ориентиране) е сдружение с нестопанска цел, образувана през 2000 г., акредитирано и признато в сферата на обучението през целия живот и висшето образование.

Интернет сайт: www.cesfor.net

Civitas Foundation for Civil Society - Cluj Branch, Румъния

Civitas Фондация за гражданско общество - Клуж цели да стимулира местното и регионалното развитие. 

Интернет сайт: www.civitas.ro

EUROPANORAT GmbH, Германия

EUROPANORAT  организира своята сфера на дейност в съответствие с изискванията на пазара, тя поддържа и управлява проекти от името на своите клиенти и спонсориращите органи, тя изготвя и осъществява дейности на управлението на човешките ресурси, с акцент върху целенасочени мерки за развитие на човешките ресурси и обучение на високо ниво.


Website: http://www.europanorat.de

 

Legal NOTE: The content of this website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.