26.02.2018

Първа среща по проект "Flora" в Болония, Италия 19 - 23 Февруари, 2018. 

 

Проектът има за цел да подпомогне многото работници в сферата на ръчната изработка, които се сблъскват с много трудности при превръщането на личните си проекти от дейност, която извършват в свободното си време в бизнес дейност. Тези трудности са резултат най-вече от липсата на специфични компетенции в областта на компютърни знания, електронната търговия, маркетинга и мениджмънта. 

На срещата партньорите, участващи в проекта Флора: Италия, България, Полша, Испания и Чехия обсъдиха целите и желаните резултати по различните теми, засягащи работниците, които спомагат за ефикасен и ефективен обмен на добри практики: компютърни знания и електронната търговия; социални медии и брандинг; управление и бюджет; самостоятелна заетост и предприемачество.