01.03.2018

Българска агенция за развитие взе участие във финалната конференция по проект "Запознаване с Европа", която се проведе на 1 март 2018г. в Брюксел, Белгия.

 

Към партньорите по проекта се присъединиха г-жа Лизете Шермер (Mrs. Lisette Schermer) от ГД EAC - Erasmus+, г-н Алан Смит (Mr. Alan Smith) - бивш дирактор на бюро Ерасмус към Европейската комисия, както и г-жа Евелин Регнер (Mrs. Evelyn Regner) член на Европейския парламент. 

Участниците се запознаха с постигнатото по проекта и неговите резулати. Те ще бъдат наични на всички езици на партньорите до края на месец март 2018г. След представянето на проекта се проведе ползотворна дискусия с всички участващи. Разисквани бяха теми на ПО и неформалното образование, бъдещото развитие на програмите на ЕС, както и образованието за възрастни в Европа. 

През следващите два дни на 2 и 3 март 2018 бе проведена и последната среща на партньорите по проекта. Бяха обсъдени всички текущи задачи, както и конкретните стъпки, които всеки парньор трябва да предприеме.