22.01.2018

Първа среща по проект "SUMIGRE" в Измит, Турция 18-19 януари 2018г.

 

Срещата се съсредоточи главно върху целите на проекта, инструментите за управление и надзор, резултатите, планираните дейности и очакваните резултати, за да се разбере историята на проекта, да се разберат критериите, които ще гарантират успеха ни, както и да се разберат нашите задачи и отговорности.

Проведени бяха обширни дискусии за първата интелектуална резултат, Докладът за миграцията, който ще съдържа информация не само за положението на мигрантите в страните партньори, но и за възможностите за обучение, предоставяни на преподавателите, работещи с мигранти. Докладът за миграцията се очаква да бъде финализиран и публикуван на уебсайта през юни 2018 г.

След приключването на срещата посетихме "Кухня Ал Шами", съоръжение за готвене и хлебопроизводство, предназначено за сирийските бежанки от община Измит, и опитахме традиционната сирийска храна, която те готвят и продават, за да допринесат за семейния си доход. Разходката през историческия коридор Izmit и други забележителности беше крайната дейност на двудневната среща.