cheapest web host

cheapest web host

20.06.2019

Българска агенция за развитие взе участие в последната среща по проект "Подкрепа за професионалното развитие на обучители, занимаващи се с имигранти" (SUMIGRE)". Проект No: 2017-1-TR01-KA204-045573, която се проведе в Будапеща, Унгария 20-21 юни 2019.

14.06.2019

Българска агенция за развитие взе участие във втората мулти-национална страща по проект "Овластяване на учителите да задейства ученето чрез работа" (eWBL, Proj.No: 2018-1-IT01-KA202-006843), която се проведе в Мадрид, Изпания 13-14 Юни 2019г.