Изследвания


БАР използва прецизна изследователска стратегия. Нашите изследователски екипи работят в ключови области на професионалното обучение, които съчетават и подчертават въпроси от национално значение, социалната и икономическа политика и интеграция и хармонизация на Европейския съюз. Квалификацията на нашия екип е резултат от солидна академична подготовка и опит в съответната сфера, техните постоянни контакти с университети и други образователни институции. БАР подкрепя иновациите чрез повишаване интереса към добрите иновационни практики, иновационните техники и процес и новаторски бизнес управление и процедури.