Регионално развитие

  • Подкрепа на регионалното развитие
  • Съдействие на и подпомагане отношенията между държавния и частния сектор
  • Оптимизиране на законовата и данъчна среда
  • Защита на правата на интелектуалната собственост и потребителя
  • Обмяна на добри практики

БАР допринася за постигането на стабилно развитие, разработване на методи за ефективно управление и използване на природните ресурси и защита на околната среда. Агенцията подкрепя специфични за региона бизнес дейности, също както и развитието на предприемачеството чрез изработването, разпространението и публикуването на научни и информационни материали и бюлетини. БАР осигурява техническа и оперативна помощ на обществени и частни организации и институции, централните и местни власти за реализирането на инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, икономиката, туризма, административната реформа и др. БАР цели да улесни развитието и нарастването на възможностите на местно равнище. Нашето визия е за динамична и стабилна икономика, която да е конкурентна в областта на познанието, новите технологии и доброто качество на живот като цяло. БАР осигурява подкрепа за възраждането на градските и селски райони, подобряване на регионалната инфраструктура, също както и подпомагане професионалната адаптация на младите хора и на възрастните на работния пазар, чрез осигуряване на професионално обучение.